komunikacyjne

 • — odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 • — autocasco (AC)
 • — następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • — asisstance
 • — auto-szyby

mienia

 • — domy ( również na etapie budowy)
 • — lokale mieszkaniowe
 • — domki letniskowe
 • — ruchomości domowe i stałe elementy
 • — odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • — następstw nieszczęśliwych wypadków
 • — asisstance

osobowe

 • — następstw nieszczęśliwych wypadków
 • — turystyczne
 • — indywidualne na życie
 • — grupowe na życie
 • — zdrowotne

dla firm

 • — kompleksowe ubezpieczenie majątku
 • — odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia
 • — odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • — odpowiedzialność cywilna spedytora
 • — komunikacyjne/flotowe
 • — gwarancje finansowe
firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma