TUiR Warta S.A

Centrum Alarmowe

Zgłoszenia szkód on-line:
e-mail:

801 311 311 (jeśli dzwonisz na terenie RP)
+48 601 311 311 (jeśli dzwonisz z zagranicy)
www.warta.pl
CAW@warta.pl

PZU S.A.

Centrum Alarmowe
Zgłoszenia szkód on-line:

801 102 102 lub 22 566 55 55
www.pzu.pl

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Centrum Alarmowe

Zgłoszenia szkód on-line:

801 120 000 ( tel. stacjonarny)
+48 22 501 61 00 ( tel. stacjonarny i komórkowe)
www.compensa.pl

Generali TU S.A.

Centrum Alarmowe

Zgłoszenia szkód on-line:

801-343-343 lub (22) 543-05-43
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18
www.generali.pl

InterRisk TU

Centrum Alarmowe
Zgłoszenia szkód on-line:

22 212 20 12
www.interrisk.pl

Allianz Polska

Centrum Alarmowe
Zgłoszenia szkód on-line:

22 567 12 02
www.allianz.pl

Gothaer TU SA

Centrum Alarmowe
Zgłoszenia szkód on-line:

22 469 69 69
www.gothaer.pl

STU Ergo Hestia SA

Centrum Alarmowe

Zgłoszenia szkód on-line:

801 107 107 (tel. stacjonarny)
58 555 55 55 (tel. komórkowy)
www.ergohestia.pl

Uniqa TU SA

Centrum Alarmowe

Zgłoszenia szkód on-line:

801 597 597 (te. stacjonarny)
42 66 66 500 (te. komórkowe)
www.uniqa.pl

HDI Asekuracja TU

Centrum Alarmowe

Zgłoszenia szkód on-line:

801 801 181 (tel. komórkowy)
22 44 99 999 (tel. stacjonarny)
www.hdi-asekuracja.pl

Axa

Centrum Alarmowe
Zgłoszenia szkód on-line:

kontakt online
www.axa.pl

Proama

Centrum Alarmowe
Zgłoszenia szkód on-line:

kontakt online
www.proama.pl

TUiR Warta S.A

Centrum Alarmowe

Zgłoszenia szkód on-line:
e-mail:

801 311 311 (jeśli dzwonisz na terenie RP)
+48 601 311 311 (jeśli dzwonisz z zagranicy)
www.warta.pl
CAW@warta.pl

firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma firma